Friday, May 11, 2018

4 Keutamaan Bulan Ramadhan


islamidia.com

1. Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran

Allah  berfirman, 
“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). karena itu, barang siapa di antara kamu berada (di negeri tempat tinggalnya)pada bulan tersebut maka hendaklah ia berpuasa saat itu.”(QS. Al-Baqarah: 185)

 
2.  Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadhan tiba
Dari Abu Hurairah  Rasulullah  bersabda,

”Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.”1


3. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan

Allah  berfirman,
”Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan.”
(QS. Al-Qadr: 1-3)

Allah juga berfirman,

”Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan.” (QS. Ad-Dukhan: 3). Yang dimaksud malam yang diberkahi adalah malam lailatul qadar.2

1 HR. Bukhari, no. 3277 dan Muslim, no. 1079.
2 Tafsir Ath-Thabari, 21:6.


4. Bulan Ramadhan adalah salah satu waktu dikabulkannya doa 

Dari Jabir bin ‘Abdillah; Rasulullah bersabda,

”Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadhan, dan apabila setiap muslim memanjatkan doa maka pasti dikabulkan.”3


3 HR. Al-Bazaar. Al-Haitsami dalam Majma’ Az-Zawaid, 10:149 mengatakan bahwa perawinya tsiqah (terpercaya). Lihat Jami’ul Ahadits,
9:224
EmoticonEmoticon